Váh Liptovský Mikuláš

Úvod Úvod Revíry na LiptoveVáh Liptovský Mikuláš

Revir Vah chap

 

Váh č. 20, revír č. 3-4710-4-4

Revír Chyť a Pusť 
Od železičného mosta pri ústí do VN Lipt. Mara, po cestný most pri hoteli Jánošík v Lipt. Mikuláši. Bez privlastnenia úlovku .
(CHaP)


VÁH č.21, revír č. 3-4720-4-1
Čiastkové povodie rieky Váh od cestného mosta pri hoteli „Jánošík“ v Lipt. Mikuláši, po sútok s riekou Belá pod Lipt. Hrádkom.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

 

 

 

Pre lov rýb v lovných revíroch MsO SRZ Lipt. Mikuláš platia ustanovenia Zákona o rybárstve č. 139/2002 Z.z. a Vyhlášky č. 185/2006 Z.z. s úpravou § 12 Vykonávacej vyhlášky pod písmenom „u“.

 

Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy .
V MsO SRZ Liptovský Mikuláš je platná výnimka na úpravu lovnej miery u týchto druhov rýb :

 

Pstruh Potočný (Salmo trutta m. fario)   30 cm
Lipeň tymiánový (Thymallus thymallus)   35 cm


Loviaci je povinný: zapísať dátum lovu do záznamu o úlovkoch pred začatím lovu
– ulovenú rybu zapísať ihneď po jej privlastnení
– za 1 deň si loviaci môže ponechať najviac 4 ks lososových rýb (vrátane lipňa a podustvy, alebo ich kombináciu)
– dodržiavať predpísané lovné miery, denný čas doby lovu

Spôsob lovu: lov je povolený 3 x v týždni od 16. 04. do 30. 09.
-lov prívlačou na mŕtvu rybku, po prípade jej umelé napodobeniny
-lov muškárením (s použitím najviac 3 mušiek na náväzci)
! Iné spôsoby lovu sú zakázané !