Váh Liptovský Mikuláš

Úvod Úvod Revíry na LiptoveVáh Liptovský Mikuláš

Revir Vah chap

 

Lipňový revír : Váh č. 20, revír č. 3-4710-4-4
Od železičného mosta pri ústí do VN Lipt. Mara, po cestný most pri hoteli Jánošík v Lipt. Mikuláši. Bez privlastnenia úlovku .
(CHaP)

 

 

VÁH č.21, revír č. 3-4720-4-1
Čiastkové povodie rieky Váh od cestného mosta pri hoteli „Jánošík“ v Lipt. Mikuláši, po sútok s riekou Belá pod Lipt. Hrádkom.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)