Bocianka

Revír č. 3-0230-4-1 Boca. Lovný revír s privlastnením úlovku, lososový-pstruhový

Lovný s privlastnením úlovku. Potok Boca od ústia do Váhu v Kráľovej Lehote po pramene a prítoky Michalovský s prítokmi, Svidovský potok s prítokmi, Chopcovica s prítokmi, Čertovica s prítokmi a po ich pramene.

 

Lipeň tymiánový (Thymallus thymallus– 35 cm – nechytá sa od 1. januára do 31. mája

Pstruh potočný (Salmo trutta m. fario– 35 cm – nechytá sa od 1. septembra do 15. apríla

Pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) – 27 cm – bez času individuálnej ochrany

Sivoň potočný (Salvelinus fontinalis) –   27 cm – bez času individuálnej ochrany

Pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris) – 50 cm – nechytá sa od 1. septembra do 15. apríla

Podustva severná (Chondrostoma nasus)  – 30 cm – nechytá sa od 15. marca do 31. mája

Jalec hlavatý (Squalius cephalus– 25 cm – nechytá sa od 15. marca do 31. mája

 

Pozn : pstruh dúhový a sivoň potočný sa na lososovo-pstruhových revíroch môžu loviť od 16.4. do 30.9.

Miery ostatných druhov rýb a čas individuálnej ochrany rýb sú určené podľa vykonávacej vyhlášky MŽP SR č.381/201/ Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve.

 

apríl a september od 6.00 h do 20.00 h

máj a august od 5.00 h do 21.00 h

jún a júl od 4.00 h do 22.00 h