Belá

revir Bela


Revír č. 3-0041-4-1 Belá č. 1b. 

Čiastkové povodie rieky Belá od diaľničného mosta nad Dovalovom po cestný most v Podbanskom. Súčasťou  revíru sú potoky Pribylina, Račkov p. od ústia do Belej po kamennú hať v ústí Račkovej doliny.


Revír č. 3-0040-4-4 Belá č. 1a.

Revír Chyť a Pusť

Čiastkové povodie rieky Belá od ústia do Váhu v L.Hrádku po Dialničný most nad Dovalovom.

 

 Loviť je možné najviac 3 dni v týždni. III. Doba lovu: Od 16.4. do 31.8. možno loviť pstruha potočného a pstruha jazerného. Od 16.4. do 30.9. možno loviť sivoňa potočného, pstruha dúhového Od 1.6. do 30.9.možno loviť lipňa tymianového, podustvu severnú. IV. Denný čas lovu v jednotlivých mesiacoch: apríl a september od 6,00 do 19,00 hod máj a august od 5,00 do 21,00 hod jún a júl od 4,00 do 22,00 hod

 

 Loviaci si môže privlastniť v jednom dni aj keď loví na viacerých revíroch najviac štyri kusy lososovitých druhov rýb, lipňa tymianového, podustvy severnej alebo mreny severnej, prípadne kombináciu týchto druhov, alebo taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 7 kg. Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia a to s jedným rybárskym prútom s navijákom. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg, alebo 2 ks lipňa tymianového alebo lososovitých druhov rýb.

 

Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča narovnanej chvostovej plutvy. Ostatné neuvedené druhy rýb podľa Vyhlášky k Zákonu č. 139/2002.

Pstruh potočný   30 cm

Sivoň potočný     25 cm
Pstruh dúhový     25 cm
Lipeň tymianový 35 cm
Pstruh jazerný    45 cm
Podustva           30 cm

 

1. Lov rýb prívlačou je spôsob lovu jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom, vlasca alebo splietanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť nahodená ďalšia udica. Lov rýb pomocou bubliny,sbirolína alebo iných obdobných pomôcok sa považuje za lov prívlačou len na pstruhových a lipňových vodách.

2. Lov rýb muškárením je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z mušk.prúta, mušk. navijáka, mušk. šnúry a nadväzca s použitím umelých mušiek ako nástrahy. Zaťaženie mušiek musí byť súčasťou mušky. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť nahodená ďalšia udica. lov rýb mušk. udicou s použitím strímra nad 5 cm ako nástrahy sa považuje za lov rýb muškárením pri love hlavátky.