Naše údaje

Úvod Naše údaje

č. živ. registra 540 - 16894, č. žo. 2011/04440-2,

IČO: 46365656

IČ DPH: SK2023346677